Zasady projektowania ogrodów

Zasady projektowania ogrodów

Projekty ogrodów to najważniejszy element, który decyduje o jego wyglądzie, estetyce i przeznaczeniu. Dobrze zaprojektowany ogród to szansa poprawnej realizacji założeń estetycznych i funkcjonalnych.
Czym właściwie jest projekt ogrodu? Jest to cała, niezbędna i pełna dokumentacja, która powinna zawierać wszystkie ważne informacje, które są potrzebne do konkretnej aranżacji danego ogrodu. Projekt ten zawierać powinien odpowiednie plany oraz rysunki techniczne. Ważnym elementem są także opisy poszczególnych technologii, które mają służyć wykonaniu danych rozwiązań w tworzonym ogrodzie. W projekcie ogrodu powinny się także znajdować tzw. Przedmiary służące do określenie harmonogramu pracy oraz ustalenia kosztów, które będą niezbędne do założenia konkretnego ogrodu. Dobrze przygotowany plan łączy wszystkie detale i ważne elementy, które mają określić plan działania i koszt aranżacji.


Projekt jest ważny dla obu stron zainteresowanych realizacją aranżacji ogrodu. Projektant – wykonawca ma konkretny plan działania, określony budżet oraz konkretne technologie niezbędne do wykonania prac, zaś zleceniodawca ma możliwość weryfikacji wykonywanych prac oraz ich postępu i efektu końcowego w porównaniu do wcześniejszych ustaleń.
Najważniejsze elementy, które powinny się znaleźć w projekcie ogrodu to: plan główny, który przedstawia całościowy układ poszczególnych elementów projektowanego ogrodu (widziany z góry). Drugi element to opis funkcji ogrodu. Jest to jeden z podstawowych elementów projektu. Opis ma za zadanie określenie potrzeb i oczekiwań właściciela ogrodu, które mają bezpośredni wpływ na określenie jego funkcji i celu, jaki ma przynieść właścicielowi.
Inne ważne elementy to: plan kolorystyki i wizualizacji poszczególnych komponentów wykorzystanych do aranżacji. Dobór odpowiednich roślin, ich kolorystyka, wielkość, właściwości to tylko niektóre czynniki, które należy wziąć pod uwagę tworząc projekt ogrodu. W projekcie ponadto powinny się znaleźć: opisy stanu ogrodu na dzień sporządzania projektu, opis wykorzystanych rozwiązań, czyli opis sposobu stworzenia i wykonania konkretnych części składowych ogrodu.
W projekcie powinniśmy również znaleźć opisy nawadniania ogrodu oraz oświetlenia poszczególnych, wybranych elementów oraz tabele, które przedstawiają materiały wykorzystane do budowy, a także spis roślin, które wchodzą w skład tworzonego ogrodu.
Szczegółowy i zadbany projekt ogrodu to gwarancja tego, iż praca zostanie wykonana w oparciu o niezbędną dokumentację i przemyślaną strategię działania.

Jeden komentarz

Skomentuj Zasady projektowania ogrodu Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *